Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

Dyrektywa work-life balance ma zapewnić pracownikom równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. W założeniu przyczyni się to do poprawy jakości ich życia. Nowe zasady okazują się korzystne nie tylko dla rodziców, ale też dla rodzin bezdzietnych. Sprawdź, jak nowe przepisy zmieniły prawa Twoich pracowników i jakie korzyści mogą przynieść firmie.
  • Dyrektywa work-life balance w Polsce ma pomóc pracownikom zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.
  • Wprowadzono nowe uprawnienia dla rodziców, ale też prawa np. do urlopu opiekuńczego dla osób bezdzietnych.
  • Zmiany wpłyną pozytywnie nie tylko na jakość życia pracowników, ale też na ich stosunek do pracodawcy.

Dyrektywa work-life balance – od kiedy obowiązuje?

Nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie dnia 26 kwietnia 2023 r. Zmiany zostały podyktowane koniecznością implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Szerzej znana jako dyrektywa work-life balance, w Polsce wprowadza kilka istotnych zmian.

Dodaj ogłoszenie o pracy na https://dlafirm.pracuj.pl/ - jednym z największych polskich portali rekrutacyjnych. Zyskaj dostęp do tysięcy potencjalnych kandydatów. Znajdź pracownika idealnie trafiającego w potrzeby Twojej firmy!

Jak dyrektywa work-life balance zmieniła polski Kodeks pracy?

Dyrektywa work-life balance w Polsce oraz przepisy dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy wprowadziły zaledwie kilka zmian, jednak mają one charakter kluczowy dla polskich pracodawców i ich pracowników.

Celem unijnej dyrektywy work-life balance jest zapewnienie pracownikom równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Niweluje ona różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zrównuje prawa rodziców i osób, które dzieci nie mają. Zachęca ojców do większej aktywności w opiece nad dziećmi, tym samym pomagając matkom szybciej wrócić na rynek pracy. Promuje partnerski model rodziny. Poniżej najważniejsze zmiany wprowadzone przez dyrektywę work-life balance w Kodeksie pracy.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Dyrektywa work-life balance umożliwiła pracownikom skorzystanie z dodatkowego rodzaju zwolnienia od pracy. Zgodnie z art. 1481 § 1 KP, zwolnienie przysługuje z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. Dotyczy to sytuacji spowodowanych chorobą lub wypadkiem, gdy konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym w niepełnym wymiarze godzin, liczbę dni zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również pracowników z normą dobową mniejszą niż 8 godzin. Jeśli wynik jest niepełny, należy go zaokrąglić do pełnych godzin.

​​​Pracownik na zwolnieniu z powodu siły wyższej otrzyma połowę wynagrodzenia. Aby z niego skorzystać, pracownik składa wniosek.

Wskazuje w nim sposób wykorzystania przysługującego zwolnienia. Wniosek może złożyć najpóźniej w dniu, w którym korzysta z urlopu opiekuńczego. Jako pracodawca jesteś zobowiązany takiego zwolnienia udzielić.

Nowe uprawnienia dla rodziców

Implementacja dyrektywy work-life balance wprowadziła szczególne preferencje dla rodziców małych dzieci.

Urlop rodzicielski

Work life-balance w 2023 r. wydłużyła urlop rodzicielski do:

  • 41 tygodni – w przypadku jednego dziecka
  • 43 tygodni – w przypadku dwójki lub więcej dzieci
  • Od 65 (jedno dziecko) do 67 tygodni (dwoje i więcej dzieci) – w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Jednym z celów work-life balance dyrektywy jest zwiększenie udziału ojców w opiece nad dziećmi. Z tego względu każdemu z rodziców przysługuje wyłącznie prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie mogą go przenieść na drugiego rodzica. Za to mogą go wykorzystywać jednocześnie. Urlopy ulegają wtedy wzajemnemu zsumowaniu – nie mogą przekroczyć odpowiednio 41 lub 43 dni.

Dowiedz się więcej: Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński w 2023 roku

Uprawnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Zgodnie ze zmianami dyrektywy work-life balance, Kodeks pracy zabrania nakładania godzin nadliczbowych bez zgody pracownika, który jest rodzicem dziecka do lat 8. Takiego rodzica nie możesz też zatrudniać w ​​porze nocnej i w systemie przerywanego czasu pracy. Pracownika nie oddelegujesz też poza stałe miejsce pracy.

Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego

​​Dyrektywa work-life balance w 2023 r. wprowadziła tzw. urlop opiekuńczy. Każdemu pracownikowi przysługuje dodatkowe 5 dni urlopu na opiekę nad członkiem bliskiej rodziny.

Chodzi przy tym o najbliższych – rodzica, dziecko lub małżonka. Urlop opiekuńczy przysługuje na osobę, która mieszka z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym lub jest bliskim członkiem rodziny. Pracodawca udziela go w wymiarze do 5 dni. Celem urlopu jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia z powodu poważnych względów medycznych.

Zmiany art. 1731 § 1 KP wprowadzone przez dyrektywę work-life balance wymagają od pracownika złożenia wniosku o urlop opiekuńczy. W oświadczeniu musi wskazać imię i nazwisko osoby, którą będzie się opiekować oraz przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki przez pracownika. Jeśli jest to członek rodziny, pracownik musi podać stopień pokrewieństwa. Jeśli nie – adres zamieszkania. Wniosek taki pracownik musi złożyć najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu opiekuńczego.

Zatrudnienie na umowę na okres próbny

Większość firm korzysta z możliwości zatrudniania pracowników na okres próbny. Ze względu na zdarzające się nadużycia, dyrektywa unijna work-life balance wprowadziła zmiany w Kodeksie pracy w 2023 r. Znowelizowany art. 25 KP wskazuje, że umowę na okres próbny można zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące oraz na:

  • 2 miesiące, jeśli zawarta umowa ma być dłuższa niż 6 miesięcy i krótsza niż 12 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli umowa ma zostać zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy.

Pracodawca i pracownik mogą drogą porozumienia wydłużyć umowę na okres próbny o 1 miesiąc. Jednak jest to możliwe tylko raz oraz dodatkowo musi być uzasadnione rodzajem pracy.

Czytaj więcej: Umowa na okres próbny – zmiany 2023

Pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą

​​Wprowadzone przez dyrektywę work-balance zmiany w Kodeksie pracy zniosły możliwość zakazania przez pracodawcę pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Firma zatrudniająca pracownika nie może mu też zakazać pozostawania w stosunku prawnym innym niż stosunek pracy, będącym podstawą świadczenia pracy.

Przepisy work-life balance zmieniły art. 261 Kodeksu pracy. Firma może zakazać pracownikowi pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą w zasadzie tylko wtedy, gdy w grę wchodzą przepisy o zakazie konkurencji.

Pracodawco, zadbaj o work-life balance Twoich pracowników!

Przepisy work-life balance w założeniu chronią pracowników przed wypaleniem zawodowym, tak częstym w wielu branżach. Poprawiają też jakość ich życia, co wprost przekłada się na poczucie zadowolenia oraz efektywność w codziennych działaniach. Jako Pracodawca masz nie tylko przywilej, ale też obowiązek dbać o swoich pracowników zgodnie z nowymi wytycznymi work-life balance!

Podsumowanie

Dyrektywa work-life balance, która weszła w życie w kwietniu 2023 r., ma zapewnić pracownikom równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Wprowadza m.in. dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, tzw. urlop opiekuńczy, zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej oraz zakaz nakładania godzin nadliczbowych na rodziców dzieci do 8 lat. Nowe przepisy regulują też kwestie zatrudniania pracowników na okres próbny i znoszą zakaz pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

PARTNER ARTYKUŁU

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
1 września 2023
KATEGORIE
Prawo Pracy
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii