Mentoring biznesowy – co to jest i jakie korzyści przynosi firmie?

Zatrudniony pracownik wykazuje potencjał, ale jego rozwój nie przebiega tak szybko jak u innych osób? Ktoś nowy w firmie potrzebuje wsparcia? Pomoże mu w tym mentoring – forma rozwoju popularna w Wielkiej Brytanii i USA, z której coraz częściej korzystają też polscy przedsiębiorcy. Sprawdź, kim jest mentor i jakie korzyści przyniesie wprowadzenie takiej formy współpracy.
 • Mentoring to forma skutecznego szkolenia, wykorzystania potencjału i adaptacji pracownika. To metoda odmienna od coachingu czy facylitacji.
 • Ważna jest w nim rola mentora – powinna to być osoba bardzo doświadczona, ekspert w swojej dziedzinie.
 • Relacje pomiędzy mentorem a uczniem muszą być partnerskie – tylko wtedy mentoring przynosi rzeczywiste korzyści dla firmy.

Coś więcej niż szkolenie, czyli co to jest mentoring

Prawdziwy sukces firmy w ogromnej mierze opiera się na efektywnej pracy zespołu. Gdy mniej doświadczeni pracownicy czerpią z wiedzy i umiejętności najbardziej kompetentnych osób, ich rozwój przebiega szybciej, dzięki czemu stają się bardziej skuteczni.

Formą efektywnego szkolenia i adaptacji, ale też docenienia pracowników, jest mentoring. To metoda rozwoju, w której mentor wspiera swojego podopiecznego (mniej doświadczonego pracownika) w budowaniu kompetencji, wykorzystaniu potencjału oraz realizacji pożądanej ścieżki zawodowej. Istotą mentoringu w firmie jest partnerska relacja pomiędzy mentorem a uczniem.

Znajdź idealnego kandydata do pracy! Dodaj ogłoszenie na dlafirm.pracuj.pl i daj się poznać tysiącom potencjalnych pracowników, którzy codziennie zaglądają na Pracuj.pl

Mentor – kto to jest? Kiedy można powierzyć mu opiekę nad pracownikiem?

Słowo „mentor” pochodzi z mitologii greckiej i dosłownie oznacza dobrego opiekuna. Takiemu opiekunowi powierza się cenne sprawy, osoby lub rzeczy. Znaczenie to trafnie odzwierciedla istotę mentoringu biznesowego. Mentor musi być pracownikiem bardzo doświadczonym – ekspertem w danej dziedzinie. Wysokie kompetencje idą tu w parze z umiejętnością przekazywania wiedzy i wykorzystania potencjału mniej doświadczonej osoby.

Na mentora najczęściej wybierany jest pracownik zajmujący wysoką pozycję w firmie. Bardzo rzadko korzysta się z pomocy osób z zewnątrz – w zasadzie tylko wtedy, gdy mentoringu potrzebuje osoba z kadry zarządzającej. Taki pracownik może nie chcieć np. ujawniać swoich słabych stron, bądź po prostu w danej firmie nie ma nikogo bardziej doświadczonego.

Dobry mentor powinien wyróżniać się cechami, takimi jak:

 • Aktywne słuchanie i umiejętne zadawanie pytań
 • Precyzyjne wypowiadanie się
 • Skuteczne planowanie pracy
 • Stosowanie taktownej, konstruktywnej i efektywnej krytyki

Czego dobry mentor powinien unikać?

Jak wcześniej wspomniano, relacja pomiędzy mentorem a uczniem powinna być partnerska. W tym modelu rozwoju zawodowego nie ma miejsca na protekcjonalne podejście, okazywanie wyższości czy wytykanie błędów. Pracownik korzystający z mentoringu nie może czuć zbyt dużego respektu wobec swojego mentora. Oczywiście szacunek jest wskazany, jednak mentoring nie polega na „ślepym” poddawaniu się kierownictwu, ale na wspólnym budowaniu kompetencji.

Co ważne, mentor też odnosi korzyści z takiej współpracy. Uczy się relacji interpersonalnych, umiejętności uważnego słuchania i porozumienia, wzajemnego tworzenia rozwiązań. Takie też podejście powinien mieć pracownik wybrany na mentora. Jako właściciel firmy nie możesz narzucić mentoringu jako dodatkowego zadania, jeśli doświadczona osoba jest temu niechętna. W przeciwnym razie mentoring nie odniesie skutku. Przeciwnie, spowoduje stres u początkującego pracownika. Zmuszony do takiego zadania mentor może łatwo wpadać w gniew, co w rezultacie skutecznie popsuje atmosferę w firmie.

Kolejny kompetentny pracownik na pokładzie! Cele mentoringu biznesowego

Mentoring w firmie ma przynieść korzyści przede wszystkim mniej doświadczonemu pracownikowi.

Cele mentoringu biznesowego to:

 • Odkrywanie i rozwijanie potencjału szkolonego pracownika
 • Wspieranie wewnętrznej motywacji
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Rozwój zawodowy i osobisty
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, ich analiza i planowanie zmian
 • Wsparcie w podejmowaniu wyzwań
 • Feedback, który ma podnieść samoświadomość ucznia
 • Przekazywanie wiedzy i kompetencji

Trzeba jednak podkreślić, że mentoring jako taki nie jest tym samym, co szkolenie. Na kursach i szkoleniach pracownicy zdobywają wiedzę i uczą się np. obsługi nowego programu. Mentoring jest czymś innym. Mentoring skupia się na rozwoju i umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Dalekosiężnym celem mentoringu jest też planowanie ścieżki kariery i osiąganie w tym zakresie postawionych celów. Oczywiście optymalna sytuacja to taka, gdy swoją zawodową przyszłość kształcony pracownik widzi w firmie, która go wspiera. Mentoring obejmuje uczciwą analizę szans i zagrożeń związanych z daną drogą rozwoju.

Ważne! Relacje partnerskie pomiędzy mentorem a jego podopiecznym powinny takimi pozostać na gruncie zawodowym. Definicja mentoringu nie zakłada przenoszenia ich na grunt prywatny.

Coaching vs. mentoring – czym się różnią?

Zbliżone w swoim źródle i modelach postępowania, coaching i mentoring nie są jednak tym samym. Wywodzący się ze sportu coaching ma prowadzić do konkretnego rezultatu – efektu, który pracownik uzna za warty starań i motywujący do dalszych wysiłków. Coaching dąży do zmiany, często daleko odbiegającej od początkowych kompetencji ucznia. W mentoringu natomiast wykorzystuje się już posiadane predyspozycje, w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Mentoring jest prowadzony w dłuższym okresie czasowym niż coaching. Aby naprawdę podniósł efektywność pracowników i przyczynił się do ich realnego rozwoju, musi trwać minimum rok. Długofalowy mentoring biznesowy to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, w które mentor i jego uczeń mogą być zaangażowani nawet przez 3-5 lat.

Odmienną od mentoringu w organizacji i coachingu formą wsparcia jest facylitacja. Istotą facylitacji jest wsparcie komunikacji w zespole pracowników, podczas gdy mentoring zawsze obejmuje jednego mentora i jednego ucznia.

Kiedy warto zdecydować się na mentoring w pracy?

Mentoring w organizacji czy firmie, jeśli jest dobrze prowadzony, zawsze przynosi korzyści. Nowi pracownicy czują się ważni, podnoszą swoje kompetencje i rozwijają umiejętności. Jednak pewne sytuacje i pewna grupa osób szczególnie potrzebuje takiego wsparcia. To pracownik, który ma:

 • Dylematy natury zawodowej
 • Potencjał, jednak czuje, że nie wykorzystuje go w pełni
 • Doświadczenie i wiedzę, jednak idzie mu gorzej niż osobom na podobnym stanowisku

Opieką mentora może zostać otoczony pracownik zupełnie bez doświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że ta forma wsparcia nie polega na uczeniu i przekazywaniu wiedzy, ale na pomocy w wykorzystaniu potencjału.

Jedną z wielu zalet mentoringu jest brak dodatkowych kosztów związanych np. z zatrudnianiem trenerów czy coachów. Mentor jest osobą z kadry firmy. Wsparcie swojemu podopiecznemu może zapewniać podczas codziennych czynności, np. realizowania grupowych projektów.

Podsumowanie

Mentoring w firmie to jedna z najbardziej efektywnych form nauki i wspierania rozwoju mniej doświadczonych pracowników. Na mentora wybierane są osoby z dużą wiedzą i umiejętnościami – eksperci w danej dziedzinie. Relacja pomiędzy mentorem a jego podopiecznym powinna być partnerska – uczeń nie może czuć presji czy stresu związanego z opieką mentora. Ta forma wsparcia pracowników przynosi firmie wiele korzyści. Przede wszystkim rozwija potencjał i podnosi wydajność oraz efektywność pracy zatrudnionych osób.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
21 września 2023
KATEGORIE
Zarządzanie pracownikami
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii