Opinia o stażyście – przewodnik pracodawcy

Jednym z największych atutów kandydatów do pracy jest doświadczenie, przez co osoby tuż po ukończeniu szkoły mają często trudności ze znalezieniem pierwszego miejsca zatrudnienia. Rozwiązaniem tego problemu jest na przykład odbycie stażu pracowniczego. Opinia o odbytym stażu może być przepustką do znalezienia pierwszej pracy. Przyjrzyj się, jak powinna wyglądać opinia pracodawcy z przebiegu stażu.
 • Opinię o praktykancie trzeba sporządzić tylko wtedy, gdy stażysta przyszedł do nas z urzędu pracy albo umowa o praktykach zawiera zapis o konieczności wystawienia takiego dokumentu. W przeciwnym razie pracodawca pisze taki list na prośbę studenta, chociaż nie ma takiego obowiązku.
 • W przeciwieństwie do listu polecającego, opinia o odbytym stażu nie musi być pozytywna.
Streszczenie:
Opinia o stażyście wydawana jest na życzenie studenta, chyba że pracodawca zobowiąże się do jej napisania w umowie o praktykach lub przyjmie na staż osobę z urzędu pracy. Opinia o odbytym stażu nie posiada uniwersalnego wzoru, ale powinna zawierać przynajmniej opis przebiegu praktyk, listę przebytych szkoleń i ocenę umiejętności danej osoby. Warto wspomnieć zarówno o kwalifikacjach twardych, jak i miękkich. Można też nadmienić, w jakim zakresie stażysta powinien jeszcze rozwijać swoje zdolności. Co więcej, opinia o praktykancie wcale nie musi mieć wydźwięku pozytywnego.

Opinia z przebiegu stażu – co warto wiedzieć, zanim ją napiszesz?

Opinia o stażyście ocenia przebieg praktyk u pracodawcy. Może więc być zarówno pozytywna, negatywna, jak i neutralna. Różni ją to od referencji czy też listu polecającego, który ma na celu przedstawienie pracownika w dobrym świetle. Należy mieć jednak na uwadze, że student dopiero rozpoczyna swoją zawodową ścieżkę i ma prawo do pomyłek, dlatego nie warto być zbyt surowym. Zaprzepaszczenie szans praktykanta na znalezienie zatrudnienia bardzo krytyczną oceną raczej nie przysporzy naszej firmie wielu zwolenników.

Chociaż to rzadko stosowana opcja, opinia na temat praktykanta może być poufna, a zatem student nie będzie miał do niej dostępu.

Opinia o praktykancie – kiedy trzeba ją wystawić?

Najczęściej opinia pracodawcy o praktykancie jest wystawiana w związku z prośbą samego zainteresowanego. Jest to często konieczne, by student mógł zaliczyć praktyki zawodowe. Taki dokument ma również duże znaczenie podczas przyszłych rekrutacji.

Co do zasady, wystawienie opinii o odbytym stażu nie jest wymogiem prawnym, a opiera się na dobrej woli pracodawcy. Jednak są sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany do napisania opinii o praktykancie:

 • jeśli takie postanowienie znajduje się w ramach umowy stażowej,
 • gdy praktykant został zatrudniony z urzędu pracy. Warto wtedy wykorzystać wzór opinii ze stażu podany na stronie urzędu pracy.

Jak napisać opinię o stażyście?

Opinia na temat praktykanta nie posiada jednolitego wzoru. Jednak warto, żeby dokument taki zawierał:

 • ocenę kwalifikacji zawodowych danej osoby,
 • opisanie umiejętności miękkich stażysty i jego cech wpływających bezpośrednio na pracę, np. chęć do pracy w zespole, komunikatywność czy zdolność do samodzielnej organizacji pracy,
 • przedstawienie postępów dokonanych przez praktykanta w trakcie stażu i opinię o szybkości zdobywania nowych kompetencji,
 • informacje o przebytych szkoleniach,
 • identyfikację cech, wymagających dalszego rozwoju.
Choć przy kreowaniu opinii o odbytym stażu można wspomagać się gotowymi wzorami, to ważne, żeby spersonalizować dokument dla każdego praktykanta.

Co więcej, nie można zapomnieć o tym, by w opinii pracodawcy o stażyście znalazły się:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • dane firmy oraz osoby wystawiającej opinię,
 • nagłówek - Opinia o praktykancie,
 • imię i nazwisko osoby odbywającej staż,
 • opisanie praktyk (zakres godzin, lista obowiązków),
 • osiągnięte cele i zrealizowane treści edukacyjne,
 • pieczątka i podpis.

Czy warto zatrudniać stażystów?

Do minusów przyjmowania praktykantów zalicza się:

 • czas, który trzeba poświęcić na przyuczenie takiej osoby i jej nadzór,
 • możliwość popełniania większej ilości błędów w porównaniu do bardziej doświadczonych pracowników. Podczas gdy niektóre z nich łatwo naprawić, inne, jak na przykład zrażenie do firmy ważnego klienta, mogą być znacznie bardziej kosztowne.

Z kolei wśród zalet trzeba wymienić:

 • posiadanie pracownika, któremu nie trzeba wypłacać wynagrodzenia,
 • budowanie pozytywnej marki pracodawcy wśród osób wchodzących na rynek pracy,
 • możliwość pozyskania pracownika już po zakończeniu stażu, który zna od podszewki kulturę w firmie i system organizacji pracy. Statystyki pokazują, że około 50% praktykantów zostaje w firmie, w której przechodzili staż.

Podsumowanie

Opinia o praktykancie to dokument sporządzany na życzenie samego zainteresowanego – pracodawca nie ma prawnego obowiązku jej zapewnić. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba na staż przyszła do firmy z urzędu pracy albo została podpisana umowa, w której istnieje zapis, obligujący pracodawcę do jej napisania. Opinia dla praktykanta nie musi być pozytywna, ale powinna rzetelnie opisywać umiejętności danej osoby oraz zawierać informacje dotyczące przebiegu stażu, typu: liczba przepracowanych godzin, lista obowiązków i przebyte szkolenia.

AUTOR ARTYKUŁU
Zespół Pracuj.pl dla Firm
OPUBLIKOWANO
9 sierpnia 2023
KATEGORIE
Rekrutacja pracowników
UDOSTĘPNIJ
Szukasz pracownika?
Sprawdź ofertę dla firm na Pracuj.pl!
Sprawdź

Więcej z tej kategorii